Vilkår for brug

Læs venligst disse Vilkår for brug (“Vilkår”, “Vilkår for brug”) omhyggeligt, inden du bruger http://miomiobeautyandink.dk (“Tjenesten”), der drives af (“os”, “vi” eller “vores” ).

Din adgang til og brug af hjemmesiden er betinget af, at du accepterer og overholder disse vilkår. Disse vilkår gælder for alle besøgende, brugere og andre, der har adgang til eller bruger tjenesterne på siden.

Ved at få adgang til eller bruge Tjenesten accepterer du at være bundet af disse Vilkår. Hvis du ikke er enig i nogen del af vilkårene, kan du muligvis ikke få adgang til tjenesten.

Ejendomsret
Tjenesten og dets oprindelige indhold, funktioner og funktionalitet er og vil forblive licensgiverens eksklusive ejendom.

Links til andre websteder
Vores Service kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af os.

Vi har ingen kontrol over- eller påtager os intet ansvar for indholdet, privatlivspolitikker eller praksis på tredjepartswebsites eller -tjenester. Du anerkender og accepterer yderligere, at vi ikke direkte eller indirekte er ansvarlig for skader eller tab, der skyldes eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brug af eller tillid til sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller gennem nogen sådanne websteder eller tjenester.

Vi anbefaler på det kraftigste at læse vilkår og betingelser og privatlivspolitikker for tredjepartswebsites eller tjenester, som du besøger.

Blokering
Vi kan opsige eller suspendere adgangen til vores Service straks, og uden forudgående varsel eller ansvar, uanset årsag, herunder uden begrænsning, hvis du bryder vilkårene.

Alle punkter i de Betingelser, der af deres art skal overleve blokering, skal overleve blokering, herunder uden begrænsning: Ejerskabsbestemmelser, garantibeviser, erstatning og ansvarsbegrænsninger.

Ansvarsfraskrivelse
Din brug af Tjenesten er på egen risiko. Tjenesten leveres på grundlag af “AS IS” og “AS AVAILABLE”. Tjenesten leveres uden garantier af nogen art, uanset om det er udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salg, egnethed til et bestemt formål, ikke-overtrædelse eller præstationsforløb.

Lov
Disse Vilkår skal styres og fortolkes i overensstemmelse med Danmarks lovgivning uden hensyntagen til dens lovbestemmelser.

Vores manglende håndhævelse af enhver ret eller bestemmelse af disse Vilkår betragtes ikke som en afkald på disse rettigheder. Hvis nogen bestemmelse i disse vilkår anses for at være ugyldig eller uhåndhævelig af en domstol, forbliver de resterende bestemmelser i disse vilkår gældende. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem os om vores Service og erstatter eventuelle tidligere aftaler, vi måtte have mellem os.

Ændringer
Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at ændre eller erstatte disse Vilkår til enhver tid. Hvis en revision er foretages, vil vi forsøge at give mindst 30 dages varsel inden eventuelle nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring vil blive bestemt efter vores eget skøn.

Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge vores Service, efter at disse revisioner er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, skal du stoppe med at bruge tjenesten.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål om disse vilkår, kontakt os venligst.